Què és una casa fonda? Les cases-fonda són establiments singulars, cadascun amb el seu caràcter propi i, més enllà de la seva oferta de serveis de restauració i allotjament, constitueixen un punt de referència per conèixer el territori que els envolta. Es cataloguen per xipresos. Per més informació: www.casafonda.com