Gourmet Hotel reuneix un conjunt d´hotels de Catalunya i Andorra amb un perfil singular, capaços de satisfer una clientela exigent i interessada especialment en l´oferta gastronòmica. Es tracta d´establiments de petita o de mitjana capacitat, situats en punts privilegiats, que ofereixen, a més d´un bon servei i una bona cuina la possibilitat de visitar llocs estimulants i d´interès artístic i turístic. http://www.cimhotels.com/