Toegankelijk toerisme, toerisme voor iedereen!

... Het toerisme is een sociaal goed van groot belang dat binnen het bereik van alle burgers moet zijn, zonder dat een bevolkingsgroep uitgesloten mag blijven, ongeacht de persoonlijke, sociale, economische of welke andere omstandigheid dan ook. Een all-in vrijetijdsomgeving is een gebied waar iedereen een plaatsje heeft en mee kan doen. Bij de organisatie van vrijetijdsprojecten zijn het bevorderen van de gelijkstelling van kansen en de deelname elementen die nodig zijn voor het in de praktijk brengen van een filosofie van opname. De provincie Lleida wil dit doen

Josep Giralt i Lladanosa
President d'ASPID