In de provincie Lleida vindt u de grootste diversiteit aan vogels van Catalonië!

Vogelkijkers (birdwatchers) die, aangetrokken door de vogels die in onze contreien leven, overal uit Europa en de wereld hier naartoe komen, zijn vanzelfsprekend op zoek naar vogels die in hun landen niet of zeer zelden voorkomen. Deze vogelsoorten zijn vaak tegelijk te observeren met een aantal van onze meest frequent aanwezige en kenmerkende vogels, aangezien het om vogels gaat die alleen in het Middellandse-Zeegebied voorkomen. Soms streven de vogelkijkers echter naar de observatie van werkelijk sporadisch voorkomende vogelsoorten, die op zeer beperkte wijze zijn verspreid, erg specifieke gewoonten en biologische behoeften hebben, waardoor ze zelfs hier in meer of mindere mate moeilijk te vinden zijn. We hebben, met het oog op deze varianten en de verwachtingen die vogelkijkers aanzetten om naar onze streek te reizen, vijftig soorten geselecteerd.

Van deze vijftig vogels heeft een aantal binnen Catalonië (Spanje) een aanmerkelijk deel van zijn populatie in de provincie Lleida, een groot gebied dat zich uitstrekt van de Pyreneeënin het noorden tot aan de Aiguabarreigde samenloop van de rivieren de Ebro, de Cinca en de Segre in het zuiden en waar zich de beste en omvangrijkste dorre gebieden van onze contreien bevinden. Om deze reden is de provincie Lleida een uitzonderlijk gebied voor het ornithologisch toerisme of birding.

Om de planning van het verblijf en de ornithologische routes door de provincie Lleida te vergemakkelijken vindt u op de website het aanbod van verblijfsaccommodaties en aanvullende diensten, waar – voor het eerst op internet – alle in ornithologische gidsen gespecialiseerde bureaus die in onze omgeving werkzaam zijn worden vermeld.

Tenslotte kan alle hier verstrekte informatie worden geraadpleegd en uitgebreid bij het Ornithologische VVV-kantoor van de provincie Lleida.

Informatie over de vogels

Voor elk vogelsoort hebben we een informatieve tekst ontwikkeld waarin op eenvoudige en visuele wijze de basisinformatie wordt gegeven met als doel meer inzicht te verschaffen over de vogel en deze eenvoudiger te kunnen vinden. Naast de foto en de roep, worden codes gegeven die de habitat waar deze vogels het meest voorkomen aangeven en de geschatte moeilijkheidsgraad om ze te waar te nemen (laag, middelhoog, of hoog). Ook wordt er een korte beschrijving gegeven zijn zijn status en, als hij zeldzaam voorkomt, tips om deze soort te vinden. Tenslotte wordt een kaart toegevoegd met een selectie van de beste streken om de vogels in broedtijd te observeren.

Soms is het beter om de vogels in de winter of in gebieden die aan de provincie Lleida grenzen te zoeken. Het is te verwachten (en zeker, vanwege hun mobiliteit, in geval van vogels) dat de hier omschreven status, spreiding en populaties in sommige gevallen anders zijn en daarom stellen wij uw ervaringen zeer op prijs.

Symbolen

Moeilijkheidsgraad:
HoogHoogMiddelhoogMiddelhoogLaagLaag
Status:
Zomergast
Zomergast
Trekvogel
Trekvogel
Wintergast
Wintergast
Standvogel
Standvogel
Habitat:
Bossen
Bossen
Steppen
Steppen
Struikgewas
Struikgewas
Water
Water
Rotsen
Rotsen

Mountains

Fields and cultivated lands

Medewerkingen

Op initiatief van het Patronaat van Toerisme van de Provinciale Staten van Lleida, is de inhoud van dit in ons land baanbrekende project door het Ornithologisch VVV-kantoor van de provincie Lleida, ICO en SEO/BirdLife tot stand gekomen. In het bijzonder dient onze dank te worden betuigd voor de controle van de inhoud door de ornithologen Carles Santana en Javier Gràcia Gans en de medewerking van het Departement van Milieu van de Provinciale Staten van Lleida. De foto’s zijn het werk van Jordi Bas, Guillem Chacón, Mariano Fernández, Rufino Fernández, Aurora Fontoba, Toni Pena, Carles Santana, Fernando Guerrero en Carlos M. Martín. Het geluid is afgestaan door Eloïsa Matheu.