punts informació

המשרדים ולשכות התיירות של הפירנאים ו"לס טרס דה ליידה" לשירותכם תמיד!

הפירנאים ו ו"לס טרס דה ליידה" מציעים מגוון רב של לשכות ומשרדי תיירות על מנת לספק את הצרכים שלכם בזמן שאתם מבקרים באיזורנו.

בחלק זה הקליק על האיזור הרצוי- שם העיירה וסוג המקום והמידע שאתם מעוניינים לאתר:

-      המועצה האיזורית: תתן לכם כל סוג של מידע כללי על המועצה שאתם מחפשים.  

-      לשכת התיירות: תעזור לכם בכל השאלות הקשורות למידע התיירותי באיזור.